Berneplak de Lytse Boefkes  voldoet aan alle eisen die de Wet Kinderopvang 2010 stelt aan geregistreerde opvang. Dit houdt in dat er jaarlijks de cursus kinder-EHBO wordt herhaald en dat de benodigde diploma’s  met succes zijn afgerond. Daarnaast wordt jaarlijks een risico-inventarisatie door de GGD uitgevoerd inzake veiligheid en hygiëne.


Berneplak de Lytse Boefkes landelijk geregistreerd (LRK 163182887), er is sprake van een samenwerkingsverband met geregistreerd en gecertificeerd gastouderbureau Kinderwoud zodat vraagouders in aanmerking blijven komen voor de opvangvergoeding van de overheid.


Onderstaand vindt u de tarieven voor kinderopvang van gastouderbureau Kinderwoud. Op dit overzicht vindt u alleen de bruto tarieven. U betaalt zelf slechts een gedeelte van deze kosten. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvangkosten (ook over de organisatiekosten).


De bruto uurtarieven:

 

 

Tarieven gastouderopvang:

 

Uurtarief Berneplak de Lytse Boefkes

 € 4,60*

Organisatiekosten per maand 1 kind

€ 73,00

Organisatiekosten per maand 2 kinderen

€ 58,00

Organisatiekosten per maand 3 kinderen

€ 48,00

Organisatiekosten per maand 4 kinderen

€ 37,00

Toeslag avond- en weekend uren

€ 0,75

 

* Berneplak de Lytse Boefkes, hanteert een afwijkend uurtarief. Het gaat hier om een uurtarief, inclusief maaltijdvergoeding. 

 

Via deze link kunt u de hoogte van uw toeslag berekenen en aanvragen. 

Design by Andre Venema.