Mocht het nodig zijn dat uw kind medicijnen krijgt toegediend, dan dient u hiervoor een toestemmingsformulier in te vullen. Deze kunt u via de site downloaden en printen, om vervolgens thuis in te vullen en te ondertekenen. U kunt het formulier meegeven op de opvangdag.

 


Design by Andre Venema.