Berneplak de Lytse Boefkes


Berneplak de Lytse Boefkes is een kleinschalige, flexibele en huiselijke kinderopvang gevestigd in Sintjohannesga. Er worden maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen (dit is inclusief onze eigen 2 kinderen).

Door de kleinschaligheid is er voor ieder kind individuele aandacht en zorg. Er kan zoveel mogelijk gehouden rekening worden gehouden met de wensen van ouders en de behoeften van het individuele kind.


Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en sociale omgang/interactie. Berneplak de Lytse Boefkes streeft naar het bieden van een goede en veilige opvang aan kinderen in een huiselijke situatie zodat ouders hun kind met een gerust hart achter kunnen laten. 

Door de laagdrempeligheid van het berneplak, een zoveel mogelijk vaste dagindeling, een vaste leidster, het spelen en eten in een kleine vaste groep, helpen uw kind zich snel thuis te voelen.


De kinderen worden opgevangen op de benedenverdieping van ons huis. In de woonkamer en in de speciaal ingerichte kinderkamer, is genoeg ruimte om lekker vrij te spelen. De tuin is omheind en op kinderen ingericht. Er is voldoende materiaal aanwezig om zowel binnen als buiten lekker te kunnen spelen.

Op de bovenverdieping is genoeg ruimte voor de kinderen om in alle rust in fris gewassen ledikantjes te kunnen slapen. Het huis is kindvriendelijk en veilig.


Het spelen zowel binnen als buiten, het voorlezen, het zingen en/of het muziek maken behoren tot de vaste dagactiviteiten. Daarnaast zullen activiteiten als bijvoorbeeld knutselen, tekenen, kleien en bakken elkaar afwisselen.


Berneplak de Lytse Boefkes biedt dagopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang en vakantie opvang voor kinderen van ongeveer 10 weken tot einde basisschool. In de vakantie en op schoolvrije dagen is er extra opvang mogelijk.


Berneplak de Lytse Boefkes is een zelfstandige onderneming. Werkzaam met de Franch en Free formule van gastouderbureau Kinderwoud.


Design by Andre Venema.